Logi pakietów


Logowane pakietów
jest podstawą do generowania statystyk korzystania z internetu. Wyłączenie logowania odciążą system,
ale oznacza jednocześnie rezygnację z tak ważnej funkcjonalności jaką są statystyki.
Aby system logowania działał optymalnie i okienka logów działały wydajnie należy spełnić wymagania opisane w Jak to się robi ? » 


Od niedawna do dyspozycji stoi nowa funkcjonalność - ograniczone logowanie - pozwalające na znaczne zmniejszenie obciążenia
wywoływanego  przez  logowanie pakietów.  W trybie ograniczonego logowania rejestrowane są tylko wybrane pakiety.  Choć statystyki
wygenerowane w tym trybie nie pokażą pełnej informacji o ilości przesłanych/pobranych danych, to jednak doskonale  pokażą
strukturę ruchu: połączenia, czasy sesji itp.
Ograniczone logowanie włącza się globalnie w Ustawienia główne - > LLOG, a dez/aktywuje się indywidualnie w Ustawienia - > LLOG
komputera/klasy.

Okienka logów pakietów  przedstawiają tabele ze szczegółami połączeń  w ruchu : przychodzącym (wchodzącym) lub  wychodzącym ,
dla wybranego komputera, klasy, routera lub całego ruchu w okresie ostatniej minuty, ostatnich 10 sekund lub w dowolnym okresie
czasu (jeśli na to pozwala pojemność logów). 

Pojedynczy wiersz odpowiada jednemu  połączeniu lub jeśli to możliwe - sesji : zgrupowanym 
połączeniom o takich samych parametrach ( np. sesja  polegająca na oglądaniu pogody na wp.pl w praktyce składa się z wielu
połączeń z tymi samymi serwerami  ). Wiersze są uporządkowane wg. malejących obciążeń.

 znaczenie pozycji wiersza tabeli
1 liczba porządkowa
8 nazwa FQN lub adres IP komputera, do którego pakiety weszły
2 protokół : TCP, UDP, ICMP lub inny

9 ilość pakietów  przesłana  w  wybranym okresie  przez połączenie / sesję
3 interfejs, którym pakiety weszły
10 ilość bajtów przesłana  w  wybranym okresie  przez połączenie / sesję
4 interfejs, którym pakiety wyszły 
11 obciążenie przeciętne w wybranym okresie wywołane przez połączenie / sesję
5 nazwa FQN lub adres IP komputera, z którego pakiety wyszły
12 obciążenie szczytowe w wybranym okresie wywołane przez połączenie / sesję
6 port źródłowy pakietów ( *  porty > 1024 mogą być grupowane w ramach jednej sesji )
13 flagi TCP gdy wybrano tryb szczegółowy
7 port docelowy pakietów ( *  porty > 1024 mogą być grupowane w ramach jednej sesji )


Połączenia mogą być  grupowane sesje, wiersze są uporządkowane wg  malejących obciążeń.
 
...
s pokazanie tabeli tylko w ostatnich 10 sekundach
w
pokazanie tabeli w dowolnym okresie 
r
wymuszenie odświeżenia zawartości okienka
o
wyłączenie automatycznego odświeżania 
t
tytuł tabeli 
... m pokazanie tabeli w ostatniej minucie 
w
pokazanie tabeli w dowolnym okresie 
 r wymuszenie odświeżenia zawartości okienka
 o wyłączenie automatycznego odświeżania 
t
tytuł tabeli
 
... s pokazanie tabeli tylko w ostatnich 10 minutachach
m
pokazanie tabeli w ostatniej minucie 
r
wymuszenie odświeżenia zawartości okienka
o
wyłączenie automatycznego odświeżania 
p
trochę wcześniej
n
trochę później
d
inna data
c
inny okres czasu
i
pokaż w wybranym okresie