Cechy

ips-qos w sieci

Oprogramowanie ips-qos w wersji 1.10... se zainstalowane na komputerze pełniącym rolę serwera udostępnia zasoby serwera maksymalnie 1190 komputerom / klasom
w sieci LAN lub WAN;  jeden interfejs (karta sieciowa ltp.) jest niezbędny do połączenia routera z siecią;

wymagania dla routera z systemem operacyjnym Linux

 • minimalne :  komputer  PC z procesorem Pentium IV, pamięcią RAM 256MB i dyskiem twardym 8GB;
 • system operacyjny Linux Debian 6.

charakterystyka serwera z ips-qos

 • obsługa IPv6;
 • obsługa RAID;
 • podział pasma pomiędzy komputery użytkowników;
 • możliwość podziału pasma pomiędzy klasy : grupy komputerów, serwerów lub usług;
 • możliwość użycia dowolnych poleceń iptables w ramach klas plugin;
 • statyczne  lub dynamiczne przydzielanie pasma komputerom / klasom;
 • możliwość zwalczania ruchu p2p poprzez ograniczanie liczby połączeń, liczby pakietów;
 • obsługa do 1190 komputerów / klas w sieci LAN lub WAN;
 • obsługa sieci WiFi i trybu bridge;
 • włączanie / wyłączanie dostępu do serwera na podstawie adresów : IP - MAC;
 • blokowanie : portów lub/i adresów IP;
 • logowanie danych o pakietach;
 • rejestrowanie obciążeń komputerów / klas;
 • podgląd ruchu "na żywo";
 • zestawienia, wykresy ruchu w dowolnym okresie czasu;
 • raportowanie obciążeń i transferu , wykrywanie "pożeraczy" łącza;
 • zarządzanie przez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera  (nawet przez internet), z dowolnego systemu operacyjnego.

usługi dostarczane przez ips-qos serwer

 • komputer może być  serwerem: baz danych, www, ftp, ssh, sftp, svn, rsync, iscsi, dhcp, proxy, poczty, plików, drukarek itp.