Cechy

ips-qos w sieci

Oprogramowanie ips-qos w wersji 1.10... se zainstalowane na komputerze pełniącym rolę routera kontroluje do 1190 komputerów / klas sieci lokalnych; 
co najmniej jeden interfejs wewnętrzny eth i  (karta sieciowa ltp.) jest niezbędny do połączenia routera z sieciami lokalnymi;
interfejs zewnętrzny eth e  (karta sieciowa, port USB ltp.) łączy router z modemem internetowym.  W zależności od wersji obsługiwane jest jedno, dwa 
lub wiele łącz do internetu (WAN). Każda wersja obsługuje wiele sieci lokalnych (LAN).

wymagania dla routera z systemem operacyjnym Linux

 • minimalne :  komputer  PC z procesorem Pentium III, pamięcią RAM 128MB i dyskiem twardym 4GB;
 • rolę dysku twardego pełnić może pamięć USB lub CF ltp.;
 • system operacyjny Linux : Debian 5 (w przygotowaniu Debian 6).

wymagania dla systemu operacyjnego Windows z wirtualnym routerem VMware : 

 • komputer  PC z procesorem 2000MHz i pamięcią RAM 512MB;
 • system operacyjny Windows : 2000, XP, Server 200x, Vista, 7;
 • od 0,5GB do 8GB wolnej przestrzeni na dysku w zależności od konfiguracji;
 • wirtualna maszyna VMware :  w najprostszym razie  VMware Player;
 • system operacyjny Linux :   jak wyżej ;
 • opcjonalnie : FireDaemon Windows Services lub podobny - umożliwiający  start routera jako usługi Windows . 

charakterystyka routera z ips-qos

 • podział pasma pomiędzy komputery użytkowników;
 • możliwość podziału pomiędzy klasy : grupy komputerów, serwerów lub usług;
 • wykorzystanie specjalnych klas do wykrywania i ograniczania ruchu p2p;
 • wykorzystanie specjalnych klas do wykrywania i ograniczania ruchu w warstwie 7 (layer7)
 • możliwość użycia dowolnych poleceń iptables w ramach klas plugin;
 • możliwość zwalczania ruchu p2p poprzez ograniczanie liczby połączeń, liczby pakietów ;
 • współpraca z łączami : ADSL, DSL, łącza szerokopasmowe ;
 • obsługa do 1190 komputerów / klas w sieciach lokalnych;
 • typowe funkcje : DNS , NAT , DHCP;
 • współpraca z www-proxy Squid;
 • wsparcie dla VPN
 • wsparcie dla zaawansowanego routingu;
 • doskonałe wsparcie trybu bridge;
 • bezpieczne udostępnianie (DNAT) do internetu serwerów z sieci lokalnej;
 • włączanie / wyłączanie dostępu do internetu na podstawie adresów : IP - MAC;
 • blokowanie : portów lub/i adresów IP;
 • autentykacja komputerów w sieci lokalnej z pomocą protokołu PPPOE (użytkownik, hasło);
 • logowanie danych o pakietach;
 • rejestrowanie obciążeń komputerów / klas;
 • statyczne  lub dynamiczne przydzielanie pasma komputerom / klasom oparte o CBQ, HTB lub HFSC;
 • podgląd ruchu "na żywo";
 • zestawienia, wykresy ruchu w dowolnym okresie czasu;
 • raportowanie obciążeń i transferu , wykrywanie "pożeraczy" łącza ;
 • zarządzanie przez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera  (nawet przez internet), z dowolnego systemu operacyjnego .

możliwości systemu Linux

 • router może być dodatkowo serwerem : baz danych, www, ftp, poczty, plików, drukarek , proxy-cache itp.